1. Innledning

Disse vilkårene gjelder for alle tjenester tilbudt gjennom Ostarahelse.no, eid og driftet av Anne Optekamp Fysioterapi. Ved å bestille timer eller kurs hos oss, aksepterer du disse vilkårene.

 

2. Betaling for Tjenester

  • Betaling etter Tjeneste: Betaling for fysioterapitimer foretas etter at tjenesten er utført.
  • Avbestillingsregler for Timer: Avbestilling av timer må skje minst 24 timer før den avtalte tiden. Hvis avbestillingen skjer senere enn dette, vil du bli belastet for timen i sin helhet.

 

3. Kurspåmelding og Betalingsvilkår

  • Bindende Påmelding: Påmelding til kurs hos Ostarahelse.no er bindende.
  • Betaling for Kurs: Full betaling for kurset kreves ved påmelding.
  • Refusjon av Kursavgift: Kursavgiften refunderes ikke hvis du avbestiller din deltakelse mindre enn 10 virkedager før kursstart.

 

4. Generelle Bestemmelser

  • Endringer i Vilkår: Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene. Eventuelle endringer trer i kraft umiddelbart etter at de er publisert på vår nettside.
  • Ansvar: Vi er ikke ansvarlige for indirekte tap som følge av avbrudd i våre tjenester, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra vår side.
  • Lovvalg og Tvisteløsning: Disse vilkårene er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene skal søkes løst i minnelighet, og hvis dette ikke lykkes, skal tvisten løses ved norske domstoler.

 

5. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, vennligst kontakt oss på post@ostarahelse.no

 

Dato for siste revisjon: 12.12.2023.

VILKÅR FOR
OSTARA HELSE

Personvern - Vilkår

 

Logo og bilder fra Margaret Lie

Siden er laget av NordMarketing