Sitat fra kunder:

 

"Jeg opplever at behandling hos deg gir meg god sirkulasjon både psykisk og fysisk og jording. Dette gir meg krefter og ro til bedre mestre livets mange ulike faser"
Gunn Karin

 

"Å komme til Anne var opplevelsen av å bli forstått og sett på en måte ingen andre har gjort tidligere. Hun tar varsomt tak i det som gjør vondt og gir deg verktøy til videreutvikling."

Carina

Personvern - Vilkår

 

Logo og bilder fra Margaret Lie

Siden er laget av NordMarketing

Psykosomatisk terapi og selvutvikling!

"Å finne roen og fotfeste i hverdagen"

Eksempler på psykosomatiske tilstander kan være langvarig hodepine, mageplager, kvalme- og svimmelhet, utmattelse- og konsentrasjonsvansker, kramper i muskulatur, lammelser og sanseforstyrrelser og smerter i ulike deler av kroppen. Dette kommer av en overaktivering i det sympatiske nervesystemet.


Behandlingen går ut på å roe ned den overaktive delen i det autonome nervesystemet og påvirke det parasympatiske nervesystemet. Hjernen er plastisk – formbart.


Nevroplastisitet beskriver måten nervesystemet vårt skaper nye koblinger på. Det er hjernen sin evne til å tilpasse seg ved å endre koblingene mellom nerver og hjerneceller på bakgrunn av individets atferd, miljøet og de opplevelsene man får. Det betyr at hjernen er plastisk- den er formbar. Med andre ord kan hjernen lære nye koblinger for å lære nye veier, livet ut.

Hva er psykosomatiske tilstander?

Det å bli bedre og finne balanse igjen er en ganske krevende jobb og krever mye egeninnsats. Livet vi har levd påvirker valgene vi tar. Og det setter seg i hver eneste celle i kroppen. Vi er ikke alltid klar over de mønstre vi har. Bedring er alltid mulig med veiledning i å jobbe med å påvirke nervesystemet, og tålmodighet. 

Det er viktig å lære å lytte til din egen kropp og dine egne behov.
Min erfaring er at mennesker først og fremst trenger å bli sett og hørt! Du er tross alt ekspert på din egen kropp, og dine plager, selv om man ikke alltid vet hva det er eller hva det kommer av.

Våre kurs

Les mer om kursene her

Ostara Helse jobber psykosomatisk (psykomotorisk), som betyr at vi jobber med dine kroppslige utfordringer, men også med din mental helse. I tillegg jobber vi med livsstil, og med å ta gode valg. «For hva er egentlig god helse?»

 

Det er lett for andre å si: «Du må bare begynne å trene så blir det bedre». «Bare gå ned i vekt så blir det bedre». «Bare pust, så blir det bra»  «Begynn med yoga, så ordner det seg».  «Bare spis sunt så blir magen bra», men så enkelt er det desverre ikke.

 

Vi jobber med å bryte gamle mønstre for å skape varig ending.

Om Ostara Helse

Selvomsorg

Vi kan også oppleve vanskelige perioder uten store livshendelser. Vår livsstil er preget av mye stress og har forandret seg de siste tiårene. De fleste av oss har ikke lenger storfamilier rundt seg som kan avlaste og hjelpe hverandre.

 

Mange har en jobb, barn og mye ansvar som følge av dette. Vi er ikke vandt med å sette oss selv på prioriteringslisten.

Håp

Vi lever i en uforutsigbar verden, og fremtiden kan føles usikker. Da er det lett å føle at en mister fotfestet. Det er viktigere enn noen gang å kunne stå trygt i seg selv, med gode verktøy for å håndtere utfordringene.

En følelse av tap

Vi kan alle miste følelsen av hvem vi er i løpet av livet. Om det er etter sykdom, eller etter småbarns livet, et samlivsbrudd, overgangsalderen, traumatisk opplevelser, stor sorg, ensomhet, eller en periode med langvarig stress. 

Kontakt oss

Når man er plaget av kroniske smerter, har indre uro/angst og er deprimert, er det vanskelig å få puste. Det samme kan være sant når man har psykosomatiske plager, eller en psykisk lidelse.