OSTARA HELSE AS
Org.nr: 932 752 212
Tlf: 95 24 71 39
E-post: post@ostarahelse.no


Personvern
- Vilkår

 

Logo og bilder fra Margaret Lie

Siden er laget av NordMarketing

Vi har mange 
arenaer 

 

Videre i forløpet er det ofte aktuelt med gruppetrening, som for eksempel yoga, og andre bevegelsesgrupper. Disse fokuserer på pust, avspenning og kulde- og varmeterapi. Vi bruker mye naturen som læringsarena. Noen ganger er det godt å komme ut av terapirommet. Spesielt når man ikke evner å sette ord på følelser og tanker. . 

Ta kontakt her

Ostara Helse jobber med en helhetlig tilnærming

 

All behandling begynner med en samtale der vi går gjennom sykdomshistorie, din bakgrunn og livsstil, din nåværende situasjon, og kartlegger dine mål sammen. Behandlingen består av samtaleterapi og behandling der kroppen integreres.  Refleksjon over hvorfor kroppen reagerer som den gjør, og behandling på benk. Å få en forklaring på hvordan kroppen fungerer og hvorfor nervesystemet reagerer slik det gjør, er avgjørende for bedring.

TJENESTER

Vi jobber holistisk. Det vil si at vi jobber med kroppen og det mentale parallelt.

Våre tjenester og behandlingsmetoder tilrettelegges for hver enkelt person, både ut fra problemstilling og dine egne mål.